pasos

PASOŠI...

 

Podaci o obeležavanju i kretanju životinja unosiće se u centralnu bazu podataka koju vodi Ministarstvo poljoprivrede na osnovu čega će izdavati pasoš koji će pratiti životinju na svakom koraku. Na taj način, primenjujući propise EU i identičan sistem evidenci­je i obeležavanja životinja koji omogućava praćenje njihovog kretanja i zdravstvenog stanja.