doc

LEČENJE I PREVENTIVA...

 

Organizacija po ambulantama kao krajnji ishod daje jedinstven pristup izvršenju mera zdravstvene zaštite životinja, timski rad veterinara, obezbeđuje kontinuitet u vršenju veterinarskih usluga. Zdravstvena zaštita životinja se vrši kako u našim ambulantama tako i u terenskim uslovima izvršenjem preventivnih mera, lečenje životinja, reprodukcija i veštačko osemenjavanje krava i krmača i drugih mera zaštite.

Ambulanta za male životinje počela je sa radom 1998. godine i spada među jedinstvene ambulante ove vrste, koja pruža usluge vlasnicima kućnih ljubimaca. Stručnim kadrovima i opremljenošcu vrši intervencije iz oblasti preventive, lečenja, ginekologije, hirurgije i drugih poslova za potrebe kućnih ljubimaca.