krka

ZASTUPNIŠTVO...

 

Pod delom zastupništva možemo se pohvaliti sa besprekornom saradnjom sa firmom "KRKA" Novo Mesto. Saradnja koja traje više od 10 godina, može biti dobar pokazatelj kako kvaliteta ovih veterinarskih medikamenata tako i ozbiljnosti pristupa poslu distributerstva.